Shanghai Mansion Bangkok Sha Extra Plus 4 Tähteä

479-481 Yaowaraj Road - Samphantawong - Bangkok